Unikt samarbete skapar nya möjligheter

BSSC är ett resultat av ett samarbete mellan Skansen, Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet samt Stiftelsen BalticSea2020. Kontakter med forskning inom en rad olika fält gör att informationen i huset ständigt uppdateras.

Vi erbjuder kostnadsfri undervisning för skolor i Stockholms och Huddinge kommun tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall.

I den interaktiva utställningen kan du utforska hur Östersjön fungerar. Lär dig om hur vi är beroende av och påverkar havet. Vilka utmaningar står Östersjön inför och hur kan du och jag bidra till att lösa dem?