Akvariet

Land och hav

Utställningsdelen “Land och hav” handlar om människan och havet, och hur vi påverkar och är beroende av varandra. Här visas vad vi kan hitta under ytan och längs Östersjöns stränder och kuster. Bredvid trappen finns också en filmsal, gå in och lyssna till berättelser om och kring Östersjön.