Skolan & Östersjön

Skansen vill vara en naturlig del av undervisningen i frågor kopplade till Östersjön, hållbar utveckling och biologisk mångfald. Här får eleverna uppleva livet under ytan, men också vara aktiva och undersöka olika frågor och fenomen.

BSSC samarbetar med Stockholm Vatten och Avfall kring skolverksamheten. Genom samarbetet erbjuds skolor i Stockholms och Huddinge kommun kostnadsfri undervisning.

Välj årskurs

Förskola – åk 6

Högstadiet & gymnasiet

Länkar

Forskarpodden

Studenter på medielinjen på Täby Enskilda Gymnasium har gjort en serie radioinslag där de pratar med forskare om Östersjön. Lyssna på dem här!

Djuren på BSSC

Östersjön är ett myllrande ekosystem med ett rikt djurliv. Många av Östersjöns arter kan du se i Baltic Sea Science Center här på Skansen.

Skolmaterial

Här kan du hitta skolmaterial om Östersjön att ladda ned