plan5

Level five is divided into three different parts where the first is about environmental toxins. Environmental toxins are now found almost everywhere, but by making wise choices we can influence how much of them go out into nature. Look around and listen to learn more! Maybe you get ideas on how to reduce the amount of hazardous substances in your home?

+ Karta
plan1

The next part on level five is about fishing. In the aquarium you learned about different species that are found in the Baltic Sea. Unfortunately, many of them are threatened, which is partly due to the fact that humans have fished too much for a long time. Listen to the audio clip to learn more about fishing and the challenges it faces.

+ Map
plan3

Övergödning är ett allvarligt hot mot Östersjön. Lyssna på ljudklippet för att lära dig mer om vad övergödning är, varför det uppstår och hur det påverkar havet. Låt dig även inspireras av berättelserna om matvanor vid vår magiska tavla på väggen!

+ Map
plan5

Här på terrassen vill vi bjuda in till en stund för reflektion. Som vi berättar om i andra delar av utställningen står Östersjön inför många utmaningar, men även möjligheter. Vad kan du förändra i din vardag för att hjälpa Östersjön?

Glöm inte bort att dela med dig av din nyvunna kunskap, så blir det många ringar på vattnet!

+ Map
To top