– Vårt varmare hav –

Om östersjöprojektet

På Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm har lärarna Mattias, Carolina och Cal-Michael arbetat med Projekt Östersjön på Naturvetenskapligt program med inriktning mot design.

Utifrån ämnena Biologi, Design och Bild och form har gymnasieelever fått i uppdrag att skapa en vision eller produkt som kan upplysa, ändra människors sätt att leva, skapa förutsättningar för en bättre ekologisk situation i och kring Östersjön.

Med utgångspunkt i biologiämnet har projektet haft ett bestämt tema, Östersjöns ekologi. Eleverna har för detta tränats i förståelse specifikt för den akvatiska miljön.

Genom designkursen har projektet fått en strukturerad arbetsprocess men med ett ospecificerat slutmål, vilket tillåtit grupperna att själva komma fram till sina skilda lösningar och slutsatser.

I kursen Bild och form har elevernas visualiseringar fått ta form.

Här intill kan du se några av elevernas projektarbeten.

To top