Skip to main content

Kan innovationer stoppa övergödningen i Östersjön?

Inför Världstoalettdagen bjuder vi in till en lärarkväll på Baltic Sea Science Center på Skansen.

 

Måndagen den 15 november kl 17.30-19.00 ordnar vi tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Stockholm Vatten och Avfall en fortbildning för dig som är lärare på högstadiet eller gymnasiet. 

 

Bild: Sanitation360

 

From farm to fork and fork to farm – how toilets are a part of this cycle

Jenna Senecal och Anastasija Vasiljev från Sveriges lantbruksuniversitet berättar om sin forskning på hur näringsämnen från våra toaletter kan återcirkuleras till matproduktionen ute på åkrarna. 

 

Framtidens avloppsrening

Stockholm Vatten och Avfall berättar om hur samhället med modern teknik i reningsverk i Stockholm ska minska läckage av ämnen från våra avlopp ut till Östersjön.

Fyll på dina kunskaper och få tips på hur du kan lyfta in Östersjön och övergödning i undervisningen. Vi startar kvällen i akvariehallen med enklare mat och dryck.

 

Fortbildningen är kostnadsfri.

 

 OBS! Anmäl dig senast den 11 november till bssc@skansen.se.

 

Varmt välkommen!

Klimatet och Östersjön – för gymnasiet

Foto: Mark Harris för SLU

I januari 2022 lanserar vi tillsammans med forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) en digital portal om klimatet och Östersjön för gymnasieskolan. Ta med dina elever och fördjupa er i klimat, ekologi och hållbar utveckling tillsammans med oss - gratis såklart!

Foto: Mark Harris för SLU

Effekterna av klimatförändringarna är komplexa, och påverkar havet på olika sätt – med allt från en höjning av havsnivån till försurning. Klimatförändringen märks redan även i vår närmaste del av världshavet, Östersjön. 

 

Digitalt material med senaste nytt

De digitala resurserna samlar vad forskningen idag säger om hur klimatförändringarna påverkar Östersjön. Till exempel kommer du att hitta korta filmer, quiz och övningar, powerpoints att använda i klassrummet, laborationer, och vetenskapliga artiklar. Materialet kommer att byggas på och utvecklas under tre år. 

Innehållet är framtaget av forskare från SLU tillsammans med pedagoger på Baltic Sea Science Center på Skansen, och filmerna produceras bland annat av stiftelsen Voice of the Ocean. Kommunikationsbyrån Azote skapar plattformen.

För gymnasiet

Materialet är anpassat för gymnasiet, med fokus på hållbar utveckling, förändringar i fysiologisk respons samt i ekosystemet. Du som lärare kan välja delar av innehållet så att det passar kurserna Biologi 1, Biologi 2 och Naturkunskap. Kanske har ni en kurs i naturvetenskaplig specialisering där materialet i portalen passar kursens fokusområde?

Träna på forskning och kommunikation

I det här projektet får eleverna själva delta i klimatforskning. De får hjälpa forskare att studera hur högre temperaturer påverkar Östersjöns sillgrisslor. Forskaren Jonas Hentati Sundberg vid SLU leder studien och ger instruktioner, och eleverna får i slutet av terminen återkoppling på resultatet. 

På portalen finns inspiration för att på olika sätt sprida kunskapen vidare, genom exempelvis vetenskapliga poster-utställningar, podcaster, eller i andra kreativa former. Möjlighet finns även för ett begränsat antal klasser att redovisa sina projekt på plats i Baltic Sea Science Center på Skansen.

Gratis – men anmäl dig

Vi vill gärna ha hjälp att utvärdera upplägg och innehåll av dig som använder portalen de första åren. Därför önskar vi att du anmäler dig, och då kommer du även åt allt innehåll. Det är helt gratis, men vi vill kunna skicka en utvärdering i slutet av terminen för att få återkoppling från dig som använt materialet – frivilligt såklart! 

Lärarhandledning och fortbildning

Du som lärare får tillgång till en lärarhandledning med förslag på upplägg, vare sig ni ska lägga mycket eller lite mindre tid på ämnet. 

För dig som vill erbjuds en kortare lärarfortbildning tillsammans med oss på Baltic Sea Science Center där vi går igenom innehåll och möjliga upplägg, och där ni också får lära er mer om själva ekosystemet Östersjön. Vi hoppas även att ni kan få möta någon av de forskare som är med.

Om forskarna

Forskarna i projektet arbetar vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU.

Anna Gårdmark och Magnus Huss

Anna Gårdmark och Magnus Huss

Anna, Magnus och deras forskargrupp studerar hur fisk och näringsvävar påverkas när miljön förändras, både ur ekologiska och evolutionära perspektiv. De kombinerar matematisk modellering med undersökningar och experiment i fält. Forskningen visar bland annat att effekten av uppvärmning beror på fiskarnas storlek och på interaktioner med andra arter. Den här kunskapen är viktig för att kunna anpassa fisket och fiskevården till pågående klimatförändringar.

Jonas Hentati-Sundberg

Jonas Hentati-Sundberg

Jonas leder en forskargrupp som undersöker sambanden mellan havsfåglar, fiskbestånd och fiske. Han har ett särskilt intresse för sillgrisslan, en fiskätande art som häckar i stora kolonier runt hela norra halvklotet, bland annat på Stora Karlsö utanför Gotland. Inom sillgrissleforskningen på Stora Karlsö används ny teknik som kameraövervakning och seglande drönare för att förstå sillgrisslorna och deras plats i ekosystemet. Under de senaste åren har allmänheten genom kameraövervakningen haft direkttillgång till sillgrisslornas liv och därmed kunnat bidra till värdefull kunskap.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på mail bssc@skansen.se

Linnédagarna 2021

Tillsammans med Biologilärarnas förening och Östra reals gymnasium i Stockholm är Baltic Sea Science Center med och arrangerar årets Linnédagar 2021.

Biologilärarnas förening har anordnat Linnédagarna varje år sedan 1964 på olika platser i Sverige. Linnédagarna vänder sig till ungdomar med ett särskilt intresse för biologi. Syftet är att ge ett 50-tal gymnasieungdomar ny kunskap och inspiration, samt tillfälle att möte aktiva forskare i biologi och samtidigt lära känna ungdomar med gemensamt intresse.

I år deltar Baltic Sea Science Center och Östra reals gymnasium som samarbetspartners. På Biologilärarnas förenings hemsida kan ni läsa mer om Linnédagarna som arrangeras under v. 35 2021.