– Vårt varmare hav –

Var med och forska!

Laboration

Tid: 25 – 40 min

2 personer

Hjälp forskaren Jonas att logga sillgrisslans beteende

Ni kommer i denna övning få se korta klipp på sillgrisslor. Er uppgift är att studera de vuxna sillgrisslorna och lista de beteenden ni ser. Nedan ser ni exempel på beteenden att hålla utkik efter.

Flämtning. Kännetecknas av öppen näbb (ofta kan man se den orangefärgade insidan av näbben).

Upphöjda skuldror. Kännetecknas av att båda vingarna är upphöjda och något utåtvinklade från kroppen. Notera att det i vissa fall bara är en vinge som är utåtvinklad för att föräldern vill ge skydd åt ungen. Då noteras det inte som värmereglerande beteende.

Orientering mot solen. Kännetecknas av att fågeln är positionerad med den vita magen och bröstet mot solen. Även upp till en 45° vinkel åt vardera håll räknas som att fågeln är orienterad mot solen.

Kom igång med materialet

Längst ner på denna sida hittar ni länkar till filmmaterial och ett dokument där ni ska lista de olika beteendena ni ser i varje klipp. Samarbeta gärna i par.

På bilden nedan ser ni exempel på hur de olika beteendena kan se ut. A = flämtning, B = upphöjda skuldror, C = orientering mot solen, D = ”skrik”. En sillgrissla kan uppvisa ett eller flera beteenden i klippet.

Nästa exempel visar en individ som är orienterad med magen och bröstet mot solen (A) och en individ som enligt definitionen inte är orienterad mot solen eftersom den är utanför den tänkta 45° vinkeln (B). Sillgrisslans skugga ger info från vilket håll solen skiner, eftersom solens instrålning på hyllan varierar under dagen.

Några saker att tänka på

Kännetecknas av att fågeln är positionerad med den vita magen och bröstNotera bara beteenden hos de fåglar som var närvarande vid starten av klippet. Om nya fåglar landar på hyllan under perioden så ignorera dessa.

Antalet individer kan variera, ofta kommer ni se mellan 5 och 15 sillgrisslor. Både häckande par (par som har ägg eller unge) och sådana som bara är på tillfälligt besök på hyllan inkluderas.

Notera att ungar inte inkluderas i studien. Logga enbart vuxna individer.

0%

Hjälp Jonas att logga sillgrisslans beteende!

1 / 9

1. Fyll först i filnamn på klippet som ni analyserat

2 / 9

2. Fyll sedan i det datumet ni ser uppe i vänstra hörnet i klippet.

3 / 9

3. För att hjälpa Jonas att logga datan så måste ni skriva i vilken tid som står efter datumet i klippet. Svara exakt som ordningen i klippet, exempelvis 08:22:16 (timme, minut, sekund).

4 / 9

4. Hur många sillgrisslor ser du i klippet?

5 / 9

5. Toppen! Nu har du hjälpt forskaren att markera hur många sillgrisslor du ser i klippet. Nu är det dags att få markera vilka beteende du ser.

Spela klippet igen och börja med att fylla i hur många sillgrisslor du ser som gör en flämtning . Om du upplever att ingen av sillgrisslorna i klippet visar en flämtning så skriver du i siffran noll. Lycka till!

6 / 9

6. Spela klippet igen och börja med att fylla i hur många sillgrisslor du ser som gör en orientering mot solen. Om du upplever att ingen av sillgrisslorna i klippet visar en orientering mot solen så skriver du i siffran noll. Lycka till!

7 / 9

7. Spela klippet igen och börja med att fylla i hur många sillgrisslor du ser som gör en upphöjda skuldror. Om du upplever att ingen av sillgrisslorna i klippet visar upphöjda skuldror så skriver du i siffran noll. Lycka till!

8 / 9

8. Finns det några unga sillgrisslor med i klippet? Om ja, hur många ungar finns det med i klippet?

9 / 9

9. Ser du några ägg med i klippet?