Vårt varmare hav

En läroportal för gymnasiet om klimateffekterna på Östersjön

Hej gymnasieelev!

Välkommen till vår klimatportal om Östersjön. I basmodulerna får du lära dig mer om Östersjön, om klimatet och om hur livet under ytan kommer att påverkas när havet blir varmare. Under dem finns ingångar till mer praktiska moment där du kan vara med och forska eller engagera dig för att sprida kunskap.

Förstå vad som händer på jorden

2

Basfakta om klimatet

Se hur klimatet i Östersjön förändras

3

Klimatet och Östersjön

Vad händer med fisken?

4

Vad händer med fisken?

och nu är du redo att…

Var med och forska

Vara med och forska

Sprid kunskapen vidare

Sprida kunskapen vidare

Laborationer och övningar

Göra laborationer och övningar

Fördjupa dig

Fördjupa dig