– Vårt varmare hav –

Vad händer med fisken?

DEL 1

Det görs en massa spännande forskning om hur Östersjön fungerar. För idag är det ingen riktigt som vet exakt hur livet under ytan kommer att förändras framöver. Men vi vet att vattnet i Östersjön kommer att bli varmare. För allt som lever i havet kan det spela stor roll hur mycket varmare det blir.

Titta på filmen om Annas och Magnus forskning på den globala uppvärmningens effekter på fisk i Östersjön. Bläddra sedan igenom bildspelet – kan du svara på frågorna?

Se filmen och testa vad du lärt dig med frågorna!


DEL 2

Se filmen och testa vad du lärt dig med frågorna!

0%

Testa vad du lärt dig om vad som händer med fisken

1 / 4

Fiskens storlek spelar ingen roll för hur den påverkas av uppvärmningen i havet.

Question Image

2 / 4

Viken där Anna och Magnus gör sina experiment är varmare än havet utanför, eftersom den är grund och värms upp av solen.

3 / 4

I ett varmare hav blir det fler fiskar, och därför mer fiskbiomassa.

Question Image

4 / 4

Uppvärmningen av havet kan öka konkurrensen om föda mellan små fiskar.

Question Image

Your score is

0%