Image

– Vårt varmare hav –

Var med och forska!

Hej!

Jag heter Jonas Hentati Sundberg och leder en forskargrupp vid Sveriges lantbruksuniversitet. Vi undersöker sambanden mellan havsfåglar, fiskbestånd och fiske. För mig är sillgrisslan extra intressant, och jag tillbringar mycket tid med att studera kolonin som finns på Stora Karlsö utanför Gotland – Sveriges största koloni med ungefär 25 000 par. För att ta reda på mer om sillgrisslor och deras plats i ekosystemet använder vi teknik som t.ex. kameraövervakning och seglande drönare.

De senaste åren har somrarna periodvis varit extremt varma. I vårt filmade material från Stora Karlsö kan vi se att sillgrisslorna får det tufft i de allt högre temperaturerna. Vi behöver hjälp med att analysera allt filmat material som samlats in de senaste åren. Där kan man studera fåglarna och deras beteenden, och se temperatur och vilken tid på dygnet beteendet utförs.

Kika igenom materialet här nedanför och kom igång och forska!

0%

Testa vad du lärt dig om Sillgrisslan

1 / 3

Ringmärkning är en metod för att kunna följa fåglar. 85 000 ungar har ringmärkts sedan 1913, vilket är helt unikt. Ringen är en liten metallbricka som fästs runt benet. På brickan finns ett ID-nummer. Varför ringmärks just sillgrisslor?
Välj de alternativ som du tror är rätt!

Question Image

2 / 3

Sillgrissleungarna hoppar 30–40 meter rakt ner på en stenstrand. Varför hoppar ungen trots att den inte kan flyga?

Question Image

3 / 3

Sillgrisslor håller ihop i par genom livet, och lägger endast ett ägg. Trots att sillgrisslor häckar på klippor lever de största delen av sina liv ute till havs. Vem tar hand om ungen när den väl tagit sig ut i havet?

Question Image

Your score is

0%

Sillgrisslan i ett varmare klimat

Livet i Östersjön är inte bara fiskar och alger. Vid och i Östersjön lever också lavar, växter, däggdjur, groddjur, insekter och fåglar. De påverkar och påverkas alla av havet.

I toppen av Östersjöns näringsväv finns tumlare, sälar och havsfåglar. Sillgrisslan är en fiskätande havsfågel som har studerats i Östersjön i mer än 100 år. Genom att studera hur den överlever, föder upp ungar, vad den äter och vad den väger kan vi få en bild av hur havet förändras. När vi människor påverkar havet, t. ex. genom hur vi fiskar, kan vi direkt avläsa det i sillgrisslornas liv på klipporna på Stora Karlsö utanför Gotland.

To top