Image

– Vårt varmare hav –

Basfakta om klimatet

En varmare värld

Så länge jorden har funnits, har klimatet varierat. Vår planet har varit både kallare och varmare än vad den är idag. Men idag förändras klimatet i en rasande takt. Det är vi människor som bidrar till att det går så snabbt – men det är också vi som kan göra något åt det. Så vad är det som händer egentligen?

Se filmen En varmare värld och öka din kunskap om klimat. Filmen är producerad av SMHI i samverkan med Norrköpings visualiseringscenter 2020.

0%

Testa vad du lärt dig om klimatförändringarna

1 / 4

1. Det mesta av ökningen av koldioxid som vi människor bidragit med sedan industrialiseringen finns fortfarande kvar. Bara en liten del har tagits upp i fotosyntesen hos alger och växter, eller lösts i havsvattnet. Koldioxid finns kvar i atmosfären… ja, hur länge då?

2 / 4

2. Det är skillnad på vad begreppen klimat och väder betyder. Markera vilka alternativ som du tror är rätt!

Question Image

3 / 4

3. Jordens klimat och medeltemperatur har alltid varierat. Vad beror de här historiska klimatförändringarna på? Välj de alternativ du tror är rätt!

Question Image

4 / 4

4. Vi människor har på kort tid frigjort kol som har legat bundet i marken och i berggrunden i miljontals år. Det har gjort att halten koldioxid i atmosfären är den högsta sedan….

Question Image

Your score is

0%

Lär dig mer om gasers roll för klimatet

Hur mycket koldioxid som finns i atmosfären brukar mätas i ppm – parts per million, eller miljondelar. Växthusgaser som koldioxid, metan, freon och vattenånga är tillsammans bara en pytteliten del av atmosfären. Trots det spelar de en stor roll för hur klimatet blir. Men vad är det hos vissa gaser som gör att de kan hålla kvar värmen längre än andra?

Bläddra igenom bildspelet, så får du reda på varför!

Slider

Bild: Earth observatory/NASA

Atmosfären

Atmosfären är ett ganska tunt lager av gaser som hålls kvar runt jorden. Om jorden var liten som ett äpple, skulle atmosfären vara ungefär lika tjock som äppelskalet. Den består mest av kvävgas och syre, och bara en mycket liten del är växthusgaserna.

Slider

Solljus tränger igenom

Hela tiden strålar energi från solen mot jorden. Ljus kan ganska fritt passera gaserna i atmosfären, också förbi växthusgaserna. Ozonlagret hindrar en del av strålningen, och en del reflekteras tillbaka ut i rymden av partiklar i atmosfären. Men det allra mesta av energin från solen når jordytan.

Slider

Bild: Earth observatory/NASA

Jordytan

Om det finns snö eller is på jordytan kan solljuset reflekteras direkt tillbaka ut i rymden. Solljus som hamnar på andra delar av jordytan omvandlas till värmestrålning. Och det är nu växthusgaserna spelar roll.

Slider

Värmestrålning “fastnar”

Värmestrålningen strålar tillbaka ut från jorden, mot rymden. Men det är inte lika lätt för värmestrålning att passera växthusgaserna som det var för det inkommande solljuset.

Slider

Forts.

Det finns flera olika växthusgaser, exempelvis koldioxid och metan. Gemensamt för dem är att bindningarna mellan atomerna inne i molekylerna precis passar för att fånga upp värmestrålningen. Molekylerna börjar vibrera, och kan sedan skicka värmen vidare. På så sätt hålls värmen kvar under en längre tid i atmosfären, ju mer växthusgaser det finns.

Slider

Koldioxid i atmosfären

Bilden från SMHIs film visar hur temperatur (grön) och koldioxidhalten i atmosfären (gul) har förändrats under de senaste 400 000 åren. När klimatet ändras, förändras balansen på jorden. Det kan leda till förstärkningseffekter.

Slider

Forts.

Exempelvis leder högre temperaturer till att mer vatten avdunstar från havet. Eftersom vattenånga fungerar som växthusgas kan det öka uppvärmningen. Ett annat exempel är att isar smälter när det blir varmare. Då reflekteras inte lika mycket solljus tillbaka ut i rymden, utan omvandlas istället till värmeenergi som stannar kvar i atmosfären och ökar uppvärmningen.

Slider

Kolkällor och kolsänkor

Två av de viktigaste växthusgaserna är koldioxid och metan. Båda innehåller kol, och finns naturligt i kretsloppet. Mängden av gaserna i atmosfären ändras beroende på hur mycket som släpps ut eller tas upp. Men vad är det som fungerar som kolkällor eller kolsänkor?

Försök komma på exempel på tre källor och tre sänkor till koldioxid i atmosfären. När du är klar kan du klicka vidare och jämföra med ditt svar.

(Klicka för att förstora bilden.)

Slider

Kolkällor och kolsänkor

Naturliga kolsänkor tar upp ungefär en fjärdedel av vad som släpps ut till atmosfären. Därför stiger halten växthusgaser. Idag finns ännu ingen konstgjord kolsänka som fungerar i stor skala.

(Klicka för att förstora bilden.)

To top