– Vårt varmare hav –

Basfakta om klimatet

En varmare värld

Så länge jorden har funnits, har klimatet varierat. Vår planet har varit både kallare och varmare än vad den är idag. Men idag förändras klimatet i en rasande takt. Det är vi människor som bidrar till att det går så snabbt – men det är också vi som kan göra något åt det. Så vad är det som händer egentligen?

Se filmen En varmare värld och öka din kunskap om klimat. Filmen är producerad av SMHI i samverkan med Norrköpings visualiseringscenter 2020. 

0%

Testa vad du lärt dig om klimatförändringarna

1 / 4

1. Det är skillnad på vad begreppen klimat och väder betyder. Markera vilka alternativ som du tror är rätt!

Question Image

2 / 4

2. Vi människor har på kort tid frigjort kol som har legat bundet i marken och i berggrunden i miljontals år. Det har gjort att halten koldioxid i atmosfären är den högsta sedan….

Question Image

3 / 4

3. Jordens klimat och medeltemperatur har alltid varierat. Vad beror de här historiska klimatförändringarna på? Välj de alternativ du tror är rätt!

Question Image

4 / 4

4. Det mesta av ökningen av koldioxid som vi människor bidragit med sedan industrialiseringen finns fortfarande kvar. Bara en liten del har tagits upp i fotosyntesen hos alger och växter, eller lösts i havsvattnet. Koldioxid finns kvar i atmosfären… ja, hur länge då?

Your score is

0%

Lär dig mer om gasers roll för klimatet

Hur mycket koldioxid som finns i atmosfären brukar mätas i ppm – parts per million, eller miljondelar. Växthusgaser som koldioxid, metan, freon och vattenånga är tillsammans bara en pytteliten del av atmosfären. Trots det spelar de en stor roll för hur klimatet blir. Men vad är det hos vissa gaser som gör att de kan hålla kvar värmen längre än andra?  

Bläddra igenom bildspelet, så får du reda på varför!