Image

– Vårt varmare hav –

Om Projektet

Om vårt varmare hav

Här kommunicerar vi pågående forskning om hur klimatförändringarna kommer att påverka förutsättningarna för livet i Östersjön. Materialet riktar sig främst till lärare och elever på gymnasiet. Innehållet har tagits fram av pedagoger på Baltic Sea Science Center på Skansen i samarbete med forskare på Institutionen för akvatiska resurser på Sveriges lantbruksuniversitet: Anna Gårdmark, Magnus Huss och Jonas Hentati Sundberg.

Filmat material har producerats av Voice of the Ocean tillsammans med forskarna samt SLU kommunikationsavdelning och Micke Sandström. Film har också lånats in från SMHI. Kommunikationsbyrån Azote har byggt webbplattformen och producerat elevforskningsprojektet i samarbete med forskarna.

Projektet har till största del finansierats av medel från forskningsrådet Formas, samt av Sveriges lantbruksuniversitet.

Har du frågor om materialet eller vill vara med och utveckla innehållet? Kontakta oss gärna på bssc@skansen.se och skriv KLIMATPORTALEN i ämnesraden.

Hoppas du får nytta av portalen!

To top