– Vårt varmare hav –

Sprid kunskapen vidare

Kommunicera vetenskap – på ditt eget sätt!

Poängen med forskning och ny kunskap är att den ska spridas, men ibland är det svårt att få ut ny kunskap till icke-forskare. Här hittar du några tips på hur du kan förmedla kunskap och engagemang vidare.

Podda!
Intervjua en forskare och gör ett poddavsnitt! Här kan du höra några elevgjorda poddar om Östersjön.
Filma
Filma och sätt ihop ett reportage på 3-5 minuter med bild, film, intervjuklipp och berättarröst. Hur kan du engagera tittarna? Tänk t ex Vetenskapens värld eller liknande populärvetenskapliga tv-program.
Gör en barnbok!
Att förenkla så att alla kan förstå kan vara svårt, men roligt. Förklara det viktigaste på ett enkelt sätt, med text och listiga illustrationer eller fina fotografier.
Fokus: debatt!
Vi behöver ändra vår livsstil – hur ska det gå till?
Ställ till med ett diskussionscafé och bjud in några olika personer till skolan – exempelvis en filosof, en forskare, en politiker, en företagare eller en medborgare. Inled diskussionen med att kort beskriva läget för Östersjön och klimatet för dem och för publiken. Var väl förberedda med frågor till de inbjudna. Låt de inbjudna svara och diskutera, och kanske även publiken kan komma in med frågor.
Gör en poster
Det är ett vanligt sätt att visa sin forskning på ett översiktligt och lättförståeligt sätt, exempelvis på vetenskapliga konferenser. Exempelvis här finns lite tips på hur man kan göra.
Förklara
Demonstrera och förklara vetenskapliga klimatexperiment för andra – till exempel föräldrar, andra klasser eller barngrupper.
Skriv populärvetenskap
Skriv en populärvetenskaplig sammanfattning. Exempel på populärvetenskapliga texter finns bland annat på havet.nu och forskning.se
Fokus: Lösningar!
Intervjua experter inom olika fält. Ta reda på hur de ser på vad som behöver göras, och hur åtgärderna kan gå till. Hur går det till att lagra koldioxid i havsbotten? Kan vi gödsla hav med järn för att öka organismers upptag av koldioxid?

Elevprojekt med fokus på Östersjön

Här finns några exempel på kreativa projekt som elever från Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm har gjort. Låt dig inspireras!