Image

– Vårt varmare hav –

Laborationer och övningar.

Laborationer

Albedoeffekten

Undersök olika ytors albedo.

Havsnivåer och smältande isar

Jämför hur smältande isar påverkar havsnivån.

Havsnivåer och densitet

Jämför olika vattens densitet.

Gaser i vatten – koldioxid

Undersök hur mycket koldioxid vatten kan ta upp.

Organismer i lägre salthalt

Undersök vad som händer i en cell i olika salthalter.

Organismer i varmare vatten – djur

Undersök hur vattnets temperatur påverkar metabolismen hos djur.

Organismer i varmare vatten – alger

Studera hur temperaturer påverkar en algs tillväxt.

Undersökningar

Studera snäckor i fält

Undersök hur snäckor påverkas av olika temperaturer.

Gör ditt gymnasiearbete

Gör ditt gymnasiearbete om klimatet och Östersjön.

---

Undersökningar

Övningar

Att läsa en vetenskaplig artikel

Lär dig hur du granskar en vetenskaplig artikel.

Begreppslista

Känner du igen alla begrepp?

To top