Image

– Vårt varmare hav –

Havsnivåer och smältande isar

Laboration

Uppstart 10 min, avläsning efter ett par timmar eller nästa lektion

Material

  • 2 genomskinliga behållare (tex bägare)
  • En sten som passar i behållaren (helst med platt yta)
  • Vatten
  • Isklumpar som får plats i behållaren
  • Markeringspenna

Jämför hur smältande isar påverkar havsnivån

Det är kanske självklart att is smälter när det blir varmt. Glaciärer är isar som ligger kvar även på sommaren. De bildas under lång tid där snön som faller under vintern inte smälter bort helt på sommaren. Isarna på jorden finns vid polerna och på hög höjd i bergsområden. De innehåller tillsammans mer än dubbelt så mycket vatten som finns i allt rinnande sötvatten på jorden.

Men det är skillnad på is och is. Åtminstone när det gäller hur mycket havsnivån kommer att stiga i framtiden. Undersök vad som händer när landisar respektive havsisar smälter.

Gör så här

Placera stenen i den ena bägaren. Fyll båda bägarna med några centimeter vatten. Lägg den ena isklumpen på stenen och låt den andra isklumpen flyta i vattnet i den andra bägaren. 

Markera vattennivån på de två behållarna. Låt det gå någon timme så att isklumparna smälter. Markera igen var vattennivån är.

Fundera 

  • Var det någon skillnad mellan havsnivåhöjningen för bägaren med landisen på stenen och bägaren med havsisen i vattnet?
  • Är det viktigt att det är lika mycket is i de två behållarna?
  • Hur kommer de smältande isarna på jorden att påverka havsnivåerna?
To top