Image

– Vårt varmare hav –

Om modulerna

Om modulerna

Materialet på portalen är riktat direkt till eleverna. Du väljer såklart själv vilka delar av materialet ni använder – beroende på kurs, moment och tid. För dig som är lärare finns hjälp och tips i lärarhandledningen. Beställ lärarhandledningen här. Tanken med materialet är att eleverna får grundläggande kunskaper om klimatförändringarna i Östersjön, för att sedan hjälpa forskare i projektet om sillgrisslor. Till sist får de på olika kreativa vis kommunicera sina kunskaper och resultat vidare.

Modulerna som ingår är:

» Basfakta om Östersjön

I den första modulen får eleverna grundläggande kunskap om Östersjön. Modulen tar bl a upp begrepp såsom bräckt vatten, övergödning, miljögifter och fiske.

» Basfakta om klimatet

Vad händer på jorden när klimatet förändras? Information i form av film, bildspel, text och quiz.

» Klimatet och Östersjön

Vad kommer att hända i vår del av världshavet när klimatet förändras? Information i bildspel.

» Vad händer med fisken?

Här berättar forskarna Anna Gårdmark och Magnus Huss från SLU om hur fiskar och annat liv i Östersjön kommer att påverkas av klimatförändringarna.

» Var med och forska

I den här modulen får eleverna hjälpa Jonas Hentati Sundberg och hans forskargrupp vid SLU att studera hur ökande temperaturer påverkar Östersjöns sillgrisslor. På så sätt är de delaktiga i att ta fram ny kunskap!

» Sprid kunskapen vidare

Låt eleverna kommunicera sin nyvunna kunskap vidare, t ex genom en utställning, en podcast eller en poster-session. Det kan handla om att informera men också påverka och skapa beteendeförändringar. Här samlar vi även elevexempel som inspiration.

» Laborationer och övningar

Här finns enkla experiment som illustrerar vad som händer när klimatet förändras. Ni hittar också begreppsövningar, samt hjälp att läsa och förstå en vetenskaplig artikel.

» Fördjupa dig

Här har vi samlat tips på vetenskapliga artiklar och andra länkar som kan vara användbara för dig och dina elever.

To top