Image

– Vårt varmare hav –

Läroplan och agenda 2030

Läroplan och Agenda 2030

I gymnasieskolan är materialet tänkt att passa:

Naturkunskap

Nk1a1

Hållbar utveckling

Naturvetenskapliga arbetsmetoder

Nk1a2

Livsstil och miljö

Nk1b

Hållbar utveckling

Koppling mellan livsstil och miljö

Livsstil och miljö

Naturvetenskapliga arbetsmetoder

Nk2

Modulen laborationer och övningar (Att pröva frågor naturvetenskapligt)

Biologi

Bi1

Ekologi

Biologins karaktär och arbetsmetoder

Bi2

Organismers funktion (delvis)

Biologins karaktär och arbetsmetoder

Geografi

Ge1

En klimatförändrad värld

Ge2

Klimatförändringar

Gränsöverskridande miljöproblem

Naturvetenskaplig specialisering

Portalen ger goda möjligheter att bygga ett mer omfattande moment om Östersjön och/eller klimatförändringarna. Passar alla delar av centrala innehållet:

Fördjupning
Arbete kring begrepp, metoder etc.
Experiment och observationer
Tillämpningar
Granskning och tolkning av information
Naturvetenskaplig presentation 

Agenda 2030

Materialet i portalen kopplar främst till nedanstående av de globala målen för hållbar utveckling, men koppling finns till samtliga mål.

To top